Právne služby>Zmluva o zriadení vecného bremena>

Zmluva o zriadení vecného bremena

Od 150,00 
Ak potrebujete zriadiť právo cesty cez cudzí pozemok, právo používať cudziu nehnuteľnosť alebo auto.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. právne preveríme nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností
  2. ujasníme si vaše potreby a dôvody zriadenia vecného bremena
  3. spíšeme zrozumiteľnú zmluvu o zriadení vecného bremena
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a ako ďalej postupovať