Právne služby>Zmluva o výstavbe jednotky>

Zmluva o výstavbe jednotky

Od 280,00 
Ak vaše bytové družstvo alebo SVB sa chystá postaviť dostavbu podkrovia alebo nadstavbu.
Od 280,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. zaistíme tvorbu zmluvy o výstavbe jednotky (či revíziu takejto zmluvy, pokiaľ ju vyhotovil niekto iný)
  2. skonzultujeme a zapracujeme pripomienky k zmluve od ostatných vlastníkov v dome
  3. vykonáme prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnej veci na staviteľa
  4. vykonáme návrh na vklad vystavovanej jednotky do katastra nehnuteľností
  5. zabezpečíme zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom a všetku komunikáciu