Právne služby>Zmluva o prevode akcií v akciovej spoločnosti>

Zmluva o prevode akcií v akciovej spoločnosti

Od 300,00 
Chcete previesť svoje akcie na inú osobu.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. oznámite nám identifikačné údaje spoločnosti, prevodcu, nadobúdateľa a iné potrebné údaje a podmienky prevodu
  2. starostlivo preštudujeme vaše stanovy
  3. spíšeme zmluvu o prevode na mieru
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a čo to znamená pre obe strany