Právne služby>Zmluva o dielo na stavebné práce>

Zmluva o dielo na stavebné práce

Od 300,00 
Chystáte sa na stavbu vysnívaného domu či na rekonštrukciu existujúceho a chcete predísť komplikáciám.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si podmienky výstavby (projekt, harmonogram, rozpočet a výkaz výmer, atď.)
  2. pripravíme zmluvu o dielo, ktorá bude upravovať priebeh stavby, cenu za dielo, súčinnosť oboch strán, podobu a kvalitu prevedenia diela, odovzdanie diela a jeho prípadné reklamácie
  3. ak ste dostali zmluvu o dielo od dodávateľa, starostlivo ju zrevidujeme
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v zmluve je, a ako s ňou máte pracovať