Závet

Od 345,00 
Chcete vysporiadať svoj majetok pre prípad smrti.
Od 345,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme vám a vysvetlíme vám aké máte možnosti nakladania so svojim majetkom
  2. spoločne spíšeme závet a necháme ho overiť a uschovať notárom