Právne služby>Zápis z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka>

Zápis z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka

Od 85,00 
Potrebujete prijať nejaké dôležité rozhodnutie valného zhromaždenia vašej spoločnosti.
Od 85,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. zúčastníme sa vášho valného zhromaždenia
  2. posúdime potrebu hlasovacieho kvóra pre prijatie daného rozhodnutia
  3. pripravíme zápisnicu z valného zhromaždenia či rozhodnutie jediného spoločníka
  4. zabezpečíme všetky potrebné náležitosti zápisu tak, aby podľa neho bolo možné vykonať zápis do obchodného registra
  5. upozorníme vás na prípadné ďalšie potrebné dokumenty