Právne služby>Záložná zmluva na nehnuteľnosť>

Záložná zmluva na nehnuteľnosť

Od 300,00 
Beriete si hypotéku či inú pôžičku a ručíte svojím domom, bytom či inou nehnuteľnosťou.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme vašu situáciu a posúdime vhodnosť využitia záložného práva
  2. pripravíme záložnú zmluvu vrátane konkrétnych podmienok speňaženia zástavy
  3. zabezpečíme vklad záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností alebo zápis do registra záložných práv