Právne služby>Založenie občianskeho združenia>

Založenie občianskeho združenia

Od 250,00 
Založíme a správne nastavíme vzťahy v spolku, aby ste sa vyhli budúcim problémom.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme vaše predstavy o fungovaní spolku
  2. nastavíme vzťahy medzi zakladateľmi a členmi, prípadné obmedzenia oprávnenia predsedu a ďalších členov výborov
  3. vytvoríme stanovy podľa potrieb spolku, súhlas s užívaním sídla, overíme podpisy a obstaráme ďalšie administratívne záležitosti
  4. zaistíme zápis do spolkového registra
  5. budete mať založený spolok so všetkými náležitosťami