Právne služby>Žaloba proti zamestnávateľovi>

Žaloba proti zamestnávateľovi

Od 200,00 
Skrátil vás na vašich právach váš súčasný alebo bývalý zamestnávateľ.
Od 200,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. starostlivo si preštudujeme vami dodané podklady a posúdime, či vás zamestnávateľ skrátil na vašich právach (napr. vám dal neplatnú výpoveď)
  2. spíšeme dôraznú žalobu proti zamestnávateľovi so správnou právnou argumentáciou
  3. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať