Právne služby>Žaloba o výživné>

Žaloba o výživné

Od 180,00 
Neplatí vám partner výživné na spoločné dieťa, alebo platí menej ako má.
Od 180,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. posúdime či bude potrebné podať žalobu alebo už pristúpiť k vymáhaniu prostredníctvom súdneho exekútora
  2. spíšeme dôraznú žalobu alebo návrh na začatie exekúcie
  3. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať