Právne služby>Žaloba na úpravu pomerov k maloletým deťom>

Žaloba na úpravu pomerov k maloletým deťom

Od 230,00 
Ak medzi vami a manželom nepanuje zhoda a máte spory o deti.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. stretneme sa s vami aj s vašim manželom a preberieme vašu ťaživú situáciu
  2. preberieme s Vami majetkové pomery, potreby detí
  3. starostlivo a citlivo pripravíme žalobu o úprave pomerov k maloletým deťom
  4. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať