Právne služby>Žaloba na neplatnosť výpovede z pracovného pomeru>

Žaloba na neplatnosť výpovede z pracovného pomeru

Od 250,00 
Dostali ste neférovú alebo neplatnú výpoveď z práce a nedokážete sa zo zamestnávateľom dohodnúť.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme výpoveď, ktorú ste dostali od svojho zamestnávateľa
  2. posúdime, či vám bola daná výpoveď v rozpore so zákonom
  3. pripravíme list zamestnávateľovi o trvaní na ďalšom zamestnávaní a ďalej žalobu na neplatnosť výpovede z pracovného pomeru
  4. ak sa zamestnávateľ nebude chcieť dohodnúť zašleme žalobu súdu a budeme sa za vás biť (v cene jedno súdne státie)