Právne služby>Žaloba na náhradu škody>

Žaloba na náhradu škody

Od 250,00 
Bola vám spôsobená škoda na majetku či nemajetková ujma a škodca vám nechce škodu uhradiť.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme vašu situáciu a posúdime, či je možné žalobu uplatniť
  2. vyžiadame si od vás všetky potrebné podklady a dôkazy, ktoré starostlivo preštudujeme
  3. predbežne posúdime šancu na úspech v spore a dĺžku trvania sporu
  4. predbežne posúdime možnosť reálneho vymoženia dlžnej čiastky
  5. spíšeme žalobu na náhradu škody
  6. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať