Právne služby>Žaloba na bezdôvodné obohatenie>

Žaloba na bezdôvodné obohatenie

Od 250,00 
Obohatil sa niekto na váš úkor a nedokážete sa zmierlivo dohodnúť.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás podklady a dôkazy, ktoré starostlivo preštudujeme
  2. skonzultujeme vašu situáciu a posúdime, či sa jedná o bezdôvodné obohatenie
  3. pripravíme na mieru šitú žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
  4. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať