Právne služby>Vzdanie sa predkupného práva>

Vzdanie sa predkupného práva

Od 60,00 
Chcete sa vzdať predkupného práva v prospech spoluvlastníka bytu, domu, pozemku či inej veci.
Od 60,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyhotovíme vzdanie sa predkupného práva na mieru
  2. zabezpečíme výmaz predkupného práva z katastra nehnuteľností