Právne služby>Vysťahovanie nájomcu>

Vysťahovanie nájomcu

Od 300,00 
Nájemník se nechce vystěhovat a nedokážete se s ním po dobrém dohodnout.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. prostudujeme vaši nájemní smlouvu a veškerou relevantní komunikaci s nájemcem
  2. připravíme předžalobní výzvu a odešleme jí nájemci jako poslední výstrahu před žalobou
  3. když dojde na nejhorší připravíme žalobu a budeme se za vás bít u soudu
  4. po vítězství u soudu zajistíme zaplacení nájemného soudním exekutorem

Nájemce se nechce vystěhovat. Jaká mám práva jako pronajímatel?

Možná znáte tvrzení typu „Já jsem vlastník, já rozhoduju o tom, co se bude dít.“ Z pohledu zákona však není vlastnické právo neomezené.

Znáte situace, kdy jste s nájemcem uzavřeli smlouvu na dobu určitou. Určitá doba uplynula, vyzývali jste ho, aby se vystěhoval. Nic se ale nestalo. Přitom jakmile nájem skončí, je povinností nájemce uvést byt do původního stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení věcí), předat klíče vlastníkovi (pronajímateli) bytu a nijak nerušit jeho vlastnické právo, tj. nebránit vlastníkovi v užívání bytu. Co když ale nájemce byt stále obývá?

Jaký je správný postup?

Vyměnit zámek a nájemce do bytu už nepustit je jedna z možností, ovšem za tento postup hrozí vlastníkovi bytu trestní stíhání. O vystěhování nájemce, který je v prodlení s placením nájemného, nebo který setrvává v bytě i po skončení nájemní smlouvy musí rozhodnout soud.

Na vlastníkovi bytu tedy leží povinnost bránit své právo u soudu. Charakter žaloby je určen tím, čeho se pronajímatel bytu domáhá. Až teprve pravomocný rozsudek soudu je titulem, na jehož základě se může pronajímatel obrátit na exekutora. Jestliže ani na výzvu exekutora nájemce byt nevyklidí, vyklidí jej z bytu exekutor.

Pronajímatel má následně právo na náhradu ušlého nájemného a to po celou dobu prodlení nájemce až do dne, kdy fakticky dojde k vyklizení bytu a pronajímatel jej tak může dále pronajímat.

Praktický příklad:

Paní Veronika se odmítá odstěhovat z bytu paní Dobromily, ač nájemní smlouva na dobu určitou již skončila, s odůvodněním, že nemá kam jinam jít. Paní Dobromila paní Veroniku náležitě upomíná, vysvětluje jí, že se musí odstěhovat. Ta ale na výzvy nereaguje. Pronajímatelka tedy podá k soudu žalobu na vyklizení. Na základě soudního rozhodnutí pak předloží záležitost exekutorovi. Ten dá paní Veronice další lhůtu k vyklizení. Po jejím marném uplynutí exekutor paní Veroniku z bytu i s jejími věcmi vyklidí. Následně paní Dobromila může u soudu nárokovat náhradu ušlého nájemného po paní Veronice.