Právne služby>Výpoveď zmluvy telefónnemu operátorovi>

Výpoveď zmluvy telefónnemu operátorovi

Od 100,00 
Nie ste spokojní so svojím mobilným operátorom a chcete ukončiť spoluprácu.
Od 100,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. starostlivo preštudujeme vašu zmluvu s operátorom a jeho obchodné podmienky
  2. navrhneme vám optimálny spôsob ukončenia zmluvy
  3. spíšeme dôraznú výpoveď a zašleme ju operátorovi