Právne služby>Výpoveď zmluvy s poisťovňou>

Výpoveď zmluvy s poisťovňou

Od 100,00 
Nie ste spokojní so svojou poisťovňou a chcete ukončiť spoluprácu.
Od 100,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. starostlivo preštudujeme vašu zmluvu s poisťovňou a jej obchodné podmienky
  2. navrhneme vám optimálny spôsob ukončenia zmluvy
  3. spíšeme dôraznú výpoveď a zašleme ju poisťovni