Právne služby>Výpoveď z pracovného pomeru>

Výpoveď z pracovného pomeru

Od 75,00 
Potrebujete vyhodiť zamestnanca alebo naopak ste dostali neférovú výpoveď z práce.
Od 75,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. prejdeme s vami vašu situáciu a ujasníme si dôvod, pre ktorý chcete pracovný pomer so zamestnancom skončiť
  2. posúdime, či je výpoveď vhodným riešením
  3. ak ste dostali výpoveď a nie ste si istí, či bola oprávnená alebo či máte nárok na odstupné, poradíme vám, ako postupovať
  4. spíšeme výpoveď z pracovného pomeru alebo dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnanci alebo predžalobnú výzvu zamestnávateľovi
  5. poradíme vám, ako sa na druhú stranu správne pripraviť

Pracovný pomer môže podľa §59 Zákonníka práce skončiť nasledovne: 

  1. dohodou
  2. výpoveďou 
  3. okamžitým skončením 
  4. skončením v skúšobnej dobe

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená, inak je neplatná. 

Zákon vníma zamestnanca ako slabšiu stranu, čo v praxi znamená, že zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. 

Zamestnávateľ na druhej strane môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce - presnejšie v §63 Zákonníka práce. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Je taktiež dôležité spomenúť, že dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. V prípade, kedy by zamestnávateľ chcel výpoveď odvolať, takýto akt nie je možné spraviť bez vedomia a súhlasu zamestnanca. 

Ak si nie ste istí, či môžete dať vášmu zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru, prípadne. aký dôvod využiť, vždy je lepšie sa poradiť s advokátom. Predídete tak možné neplatnosti výpovede.

 

Ukončenie pracovného pomeru okamžitým skončením

Najráznejšie a najrýchlejšie ukončenie pracovného pomeru, ktorému sa často v bežnej reči hovorí aj hodinová výpoveď, je ukončenie pracovného pomeru okamžitým skončením. 

 

Ukončenie pracovného pomeru skončením v skúšobnej dobe

Skúšobnú dobu je možno podľa Zákonníka práce (§ 45) dohodnúť len v pracovnej zmluve a na maximálne tri mesiace, pričom nie je možné ju predlžovať. Pri vedúcom pracovníkovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti alebo je člen štatutárneho orgánu je skúšobná doba najviac šesť mesiacov. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu.