Právne služby>Vymáhanie dlhu na nájomnom>

Vymáhanie dlhu na nájomnom

Od 150,00 
Nájomník vám neplatí a nedokážete sa s ním po dobrom dohodnúť.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme vašu nájomnú zmluvu a všetku relevantnú komunikáciu s nájomcom
  2. pripravíme predžalobnú výzvu a odošleme ju nájomcovi ako poslednú výstrahu pred žalobou
  3. keď dôjde na najhoršie pripravíme žalobu a budeme sa za vás biť na súde (v cene jedno súdne konanie)
  4. po víťazstve na súde zaistíme zaplatenie nájomného súdnym exekútorom