Právne služby>Susedské spory>

Susedské spory

Od 400,00 
Obťažuje vás hluk, neporiadok alebo svetlo od susedov a nedokážete tento konflikt vyriešiť dohováraním? Nechajte to na nás a my vám pomôžeme susedské spory vyriešiť!
Od 400,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. posúdime charakter susedského sporu a navrhneme optimálne riešenie
  2. spíšeme a zašleme dôraznú predžalobnú výzvu na ukončenie porušovania
  3. ak porušovanie neprestane, budeme vás zastupovať pri súdnych rokovaniach alebo rokovania o mimosúdnom vyrovnaní

To, že sused vlastní svoj byt alebo dom ho ešte neoprávňuje správať sa bez ohľadu na svoje okolie. Jeho sloboda robiť si čo chce končí tam, kde začína vaše právo na to nebyť rušený vo svojom vlastnom obydlí. Toto nie je niečo čo by sa malo dodržiavať iba kvôli normám slušného správania, je to dané aj zákonom. V § 127 Občianskeho zákona je napísané, že vlastník sa musí zdržať všetkého, čím by obťažoval iného vlastníka, alebo čím by ohrozoval jeho práva. Preto napríklad nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku. Ďalej podľa zákona nesmie obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom a podobne. Taktiež nesmie nechať jeho zvieratá vnikať na váš pozemok.

Nikto okrem vás nemá právo zasahovať na váš pozemok, nijakým spôsobom. Častým susedským sporom býva fyzický zásah na pozemok. Ak by napríklad konáre susedových stromov prečnievali nad váš pozemok, musí vlastník týchto stromov zabezpečiť, aby tieto stromy neprimerane netienili, prípadne neohrozovali susedný pozemok alebo stavbu umiestnenú na susednom pozemku. Taktiež je v takomto prípade sused/majiteľ stromov povinný odstraňovať padajúce lístie, konáre či plody stromov, ktoré skončia na inom pozemku, ako je ten jeho.

Ako každý spor, aj susedský konflikt by bolo najlepšie vyriešiť dohovorom. Ak však diplomacia zlyhá a rušivé správanie vášho suseda pokračuje, netreba sa báť, že to nikdy neskončí - zákon je na vašej strane a vy máte právo sa brániť. V tomto bode máte právo na takzvanú negatórnu žalobu (zapieraciu žalobu). Tento typ žaloby sa využíva keď sa porušuje vlastnícke právo alebo keď sa zasahuje do vlastníckeho práva iným spôsobom, ako krádežou alebo vandalizmom. Najčastejšou formou sankcie, ktorú určí po žalobe súd, je finančná kompenzácia za spôsobené nepríjemnosti a taktiež hrozba ďalších vyšších pokút, ak by nedošlo k odstráneniu problému.