Právne služby>Súhlas so spracovaním osobných údajov>

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Od 60,00 
Spracovávate a využívate osobné údaje zákazníkov, klientov, zamestnancov či iných osôb.
Od 60,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. zistíme, k čomu všetkému súhlas so spracovaním osobných údajov potrebujete (oznámite nám aké dáta uchovávate, čo s nimi máte v pláne a kto s nimi príde do kontaktu)
  2. spíšeme súhlas na spracovanie osobných údajov
  3. vysvetlíme vám, čo a prečo v súhlase je, a ako ho používať