Právne služby>Súhlas s umiestnením sídla obchodnej spoločnosti>

Súhlas s umiestnením sídla obchodnej spoločnosti

Od 100,00 
Ak zapisujete sídlo spoločnosti do obchodného registra.
Od 100,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyhotovíme súhlas vlastníka objektu s umiestnením sídla spoločnosti a overíme jeho podpis
  2. vysvetlíme vám, čo a prečo v súhlase je, a ako ho predložiť súdu