Právne služby>Stanovy bytového družstva>

Stanovy bytového družstva

Od 575,00 
Potrebujete upraviť práva a povinnosti bytového družstva a jeho členov.
Od 575,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme a odporučíme vhodné ustanovenia stanov s ohľadom na súčasnú situáciu vo vašom bytovom družstve
  2. zabezpečíme revíziu existujúcich stanov bytového družstva alebo tvorbu nových stanov
  3. uvedieme stanovy do súladu s platnými predpismi
  4. zabezpečíme účasť na členskej schôdzi bytového družstva a prijatie nového znenia stanov
  5. založíme stanovy do zbierky listín a zapíšeme nové skutočnosti podľa stanov do verejného registra