Právne služby>Spoločenská zmlua alebo zakladateľská listina vo forme notárskeho zápisu>

Spoločenská zmlua alebo zakladateľská listina vo forme notárskeho zápisu

Od 230,00 
Zakladáte spoločnosť a potrebujete upraviť fungovanie spoločnosti, jej organizáciu a vzťahy medzi spoločníkmi.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. spracovanie spoločenskej zmluvy v súlade s platnými predpismi
  2. odporučíme a skonzultujeme vhodné ustanovenia s ohľadom na predstavu o fungovaní spoločnosti
  3. zaistíme valné zhromaždenie k prijatiu spoločenskej zmluvy
  4. založíme spoločenskú zmluvu do zbierky listín
  5. vykonáme zápis skutočností podľa spoločenskej zmluvy do verejného registra