Právne služby>Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní>

Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní

Od 1 150,00 
Ste poškodeným v trestnom konaní a chcete uplatniť nárok na náhradu škody.
Od 1 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si trestný spis
  2. navrhneme, aké kroky by bolo vhodné urobiť na to, aby bolo možné uplatniť náhradu škody
  3. zastúpime vás pri jednaní s políciou a súdom