Právne služby>Reklamácia vád tovaru >

Reklamácia vád tovaru

Od 120,00 
Objavili ste vadu na tovare a neuznali vám reklamáciu.
Od 120,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. posúdime charakter chýb
  2. zhodnotíme, či je najvýhodnejším variantom oprava, zľava z ceny alebo odstúpenie od zmluvy a odporučíme vám podľa toho ďalší postup
  3. pripravíme reklamačný list alebo rovno predžalobnú výzvu
  4. pošleme predávajúcemu alebo zhotoviteľovi reklamačný list alebo predžalobnú výzvu na napravenie chýb