Právne služby>Reklamácia vád nehnuteľnosti>

Reklamácia vád nehnuteľnosti

Od 150,00 
Kúpili ste nehnuteľnosť a všetko nie je tak, ako by malo.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme vaše zmluvy a všetky relevantné dokumenty
  2. posúdime charakter chýb, prípadne zaistíme odborné posudky
  3. zhodnotíme, či je najvýhodnejším variantom oprava, zľava z ceny alebo odstúpenie od zmluvy a odporučíme vám podľa toho ďalší postup
  4. pripravíme reklamačný list alebo rovno predžalobnú výzvu
  5. pošleme predávajúcemu alebo zhotoviteľovi reklamačný list alebo predžalobnú výzvu na napravenie chýb