Právne služby>Registrácia ochrannej známky v Slovenskej republike>

Registrácia ochrannej známky v Slovenskej republike

Od 250,00 
Chcete ochrániť svoje logo, názov spoločnosti, slovné spojenie, obrázok, obal výrobku či znelku na Slovensku.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás značku alebo logo a overíme ich registrovateľnosť
  2. zistíme, či existujú už podobné registrované značky alebo logá
  3. porovnáme váš návrh s už existujúcimi známkami a prípadne upozorníme na možné konflikty skôr, než miniete ďalšie peniaze
  4. spíšeme prihlášku ochrannej známky a budeme stav monitorovať do okamihu zápisu do registra (proces trvá 4 - 6 mesiacov)
  5. po úspešnej registrácii budete mať ochrannú známku platnú po dobu 10 rokov