Právne služby>Registrácia ochrannej známky v Európskej únii>

Registrácia ochrannej známky v Európskej únii

Od 345,00 
Chcete ochrániť svoje logo, názov spoločnosti, slovné spojenie, obrázok, obal výrobku či znelku v celej EÚ.
Od 345,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás značku alebo logo a overíme ich registrovateľnosť
  2. zistíme, či existujú už podobné registrované značky alebo logá
  3. porovnáme váš návrh s už existujúcimi známkami a prípadne upozorníme na možné konflikty skôr, než miniete ďalšie peniaze
  4. spíšeme prihlášku ochrannej známky a budeme stav monitorovať do okamihu zápisu do registra
  5. po úspešnej registrácii budete mať ochrannú známku platnú po dobu 10 rokov