Právne služby>Predžalobná výzva>

Predžalobná výzva

Od 120,00 
Dlhuje vám niekto peniaze alebo sa chcete dôrazne ohradiť. Predžalobná výzva slúži ako posledná výstraha pred žalobou.
Od 120,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné informácie o dlžníkovi (kto je dlžníkom, výška dlhu a spôsob jeho vzniku)
  2. preštudujeme si dokumenty, ktoré sa k dlhu vzťahujú
  3. spíšeme predžalobnú výzvu na náhradu škody, splnenie zmluvy alebo zaplatenie faktúry a zašleme ju dlžníkovi
  4. vysvetlíme vám, aký bude nasledovať postup, ak nesplní dlžník svoj dlh ani na základe predžalobnej výzvy