Právne služby>Poľnohospodárska nájomná zmluva >

Poľnohospodárska nájomná zmluva

Od 300,00 
Chcete prenechať pole, farmu alebo lesný pozemok na dočasné užívanie za odplatu.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. právne preveríme pozemok v katastri nehnuteľností
  2. ujasníme si vaše potreby a špecifiká vášho podnikania
  3. spíšeme zrozumiteľnú zmluvu o poľnohospodárskom prenájme
  4. vysvetlíme vám aj druhej strane, čo a prečo v zmluve je