Právne služby>Podnet správnemu orgánu na začatie správneho konania>

Podnet správnemu orgánu na začatie správneho konania

Od 200,00 
Máte podozrenie zo spáchania priestupku alebo sa domnievate, že je nejaké administratívne rozhodnutie nezákonné.
Od 200,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. spoločne preberieme vašu situáciu a prípadne si vyžiadame relevantné dôkazy (fotografie, dokumenty)
  2. so správnou právnou argumentáciou spíšeme podnet správnemu orgánu na začatie konania
  3. podnet zašleme príslušnému úradu, ktorý má vec na starosti
  4. stav budeme monitorovať do okamihu začatia konania