Právne služby>Podnájomná zmluva bytu alebo domu>

Podnájomná zmluva bytu alebo domu

Od 250,00 
Máte spolubývajúceho a chcete prenechať časť bytu, domu alebo len samostatnú izbu.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme všetky podklady a skonzultujeme s vami vaše predstavy ohľadom podnájmu
  2. zostavíme zmluvu, ktorá ich bude reflektovať, alebo spíšeme dodatok k tej existujúcej
  3. ak ste dostali nájomnú zmluvu od nájomcu alebo realitnej kancelárie, starostlivo ju zrevidujeme
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v zmluve je, a ako s ňou máte naložiť