Právne služby>Odpor proti trestnému príkazu>

Odpor proti trestnému príkazu

Od 290,00 
Prišiel vám trestný príkaz a nesúhlasíte s odsudzujúcim rozsudkom.
Od 290,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si vaše dodané podklady
  2. po zoznámení sa s prípadom Vám vysvetlíme možnosti v trestnom konaní a špecifiká trestného príkazu
  3. podáme proti trestnému príkazu odpor
  4. vysvetlíme vám, čo sa po podaní odporu bude diať a poradíme vám ako ďalej postupovať