Právne služby>Obhajoba pri dopravnej nehode>

Obhajoba pri dopravnej nehode

Od 250,00 
Boli ste účastníkom dopravnej nehody, neviete koho to bola chyba, chcete vedieť či vás môže čakať trest a ak áno tak aký? Nechajte si od nás poradiť!
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné dokumenty a informácie k nehode a starostlivo všetko preštudujeme
  2. narovinu povieme, akého výsledku môžeme v rámci obhajoby dosiahnuť
  3. pripravíme vás na podanie vysvetlenia u Polície SR a preberieme s Vami prípadné ďalšie kroky v trestnom konaní
  4. ak dôjde k najhoršiemu, budeme sa za vás biť na súde

Dopravná nehoda je situácia, do ktorej sa nechce nikto dostať. Ak sa už do takej situácie dostanete, je dôležité mať na mysli, že vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky. Taktiež je vašou povinnosťou, aby ste preukázali svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, aby ste poskytli údaje o poistení vozidla a aby ste vyplnili a podpísali tlačivo, ktoré je určené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

Postup riešenia dopravnej nehody sa vždy odvíja od stupňa jej závažnosti. Tie menej závažné (napr. dopravná nehoda pri ktorej vznikla len menšia finančná škoda) sa riešia v rámci priestupkového konania, tie závažnejšie (napr. ťažké zranenia, usmrtenie alebo vodič pod vplyvom alkoholu) sa riešia trestným konaním.

Ako prebieha vyšetrenie dopravnej nehody? Keď prípad prevezme polícia, vyzve vás na podanie svedectva. Pri takomto svedectve treba mať vždy na pamäti, že ak budete s políciou spolupracovať, pomôže vám to, pretože spolupráca pri vyšetrovaní sa vníma ako poľahčujúca okolnosť, ktorá bude mať pozitívny dopad na finálny verdikt. Ak by ste nespolupracovali, zavádzali alebo klamali - môže to byť označené ako nespolupracovanie s políciou alebo ako marenie vyšetrovania, ktoré sa vníma ako priťažujúca okolnosť, ktorá vám negatívne ovplyvní výsledok priestupkového alebo trestného konania. Osoba, ktorá je políciou vyzvaná na podanie svedectva má vždy právo na to sa poradiť s advokátom, ktorý ju zastupuje na základe plnej moci. Advokát môže byť u podania svedectva prítomný, nemá však právo nijako zasahovať do podávania svedectva. Pri objasňovaní dopravných nehôd zohráva významnú úlohu aj znalec a znalecké dokazovanie.