Právne služby>Návrh na zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti>

Návrh na zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti

Od 220,00 
Ak rodič nie je schopný sa postarať o dieťa a potrebujete ho zveriť prechodne do starostlivosti inej osoby.
Od 220,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s Vami dôvody zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
  2. skontaktujeme orgán sociálnoprávnej ochrany detí
  3. spíšeme a riadne odôvodníme návrh na zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v návrhu je, a ako máte ďalej postupovať