Právne služby>Návrh na zastavenie alebo odklad exekúcie>

Návrh na zastavenie alebo odklad exekúcie

Od 120,00 
Dostali ste sa do mimoriadnej nepriaznivej životnej situácie alebo váš dlh bol už premlčaný.
Od 120,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. posúdime dôvodnosť vašich námietok voči zastaveniu alebo odkladu
  2. vyhotovíme podanie exekútorskému úradu s návrhom na zastavenie alebo odklad exekúcie
  3. zaistíme prípadné vyjadrenia v konaní pred súdom, ak nevyhovie návrhu exekútor sám