Právne služby>Návrh na zápis zmeny v obchodnom registri >

Návrh na zápis zmeny v obchodnom registri

Od 150,00 
Meníte adresu sídla, konateľa alebo spoločníkov a potrebujete túto skutočnosť zapísať do obchodného registra.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás dokumenty potrebné na vykonanie požadovanej zmeny v obchodnom registri
  2. upozorníme vás na možné nezrovnalosti v nám predložených podkladoch
  3. zabezpečíme vyhotovenie návrhu na zmeny v obchodnom registri a podanie návrhu na súd