Právne služby>Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva>

Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Od 300,00 
Ak vec patrí viacerým osobám a chcete vec medzi vlastníkmi rozdeliť alebo predať a rozdeliť si výťažok.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s Vami, aké sú možnosti vysporiadania podielového spoluvlastníctva a navrhneme najlepšie možné riešenie
  2. pripravíme dohodu o vysporiadaní spoluvlastníctva či žalobu na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva
  3. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a čo to znamená pre obe strany