Právne služby>Návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti v súvislosti s návrhom umožniť oddlženie>

Návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti v súvislosti s návrhom umožniť oddlženie

Od 230,00 
Osobný bankrot je spôsob, akým sa môžete dostať z dlhov, ktoré nie ste schopný splácať zo svojich súčasných príjmov.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme vašu dlhovú situáciu a poradíme sa, či vyhlásenie bankrotu bude to najlepšie riešenie
  2. preštudujeme si dodané doklady (zoznam majetku, zoznam záväzkov a ďalšie dokumenty)
  3. spíšeme insolvenčný návrh a návrh na povolenie oddlženia a podáme ho na súd a prípadné odstránenie vád alebo doplnenie na žiadosť súdu
  4. vysvetlíme vám, ako bude riadenie prebiehať, čo to pre vás znamená a ako ďalej postupovať