Právne služby>Návrh na vyhlásenie konkurzu >

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Od 345,00 
Prerastajú vám dlhy cez hlavu a potrebujete kompletne zlikvidovať svoje podnikanie.
Od 345,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. starostlivo preštudujeme všetky listiny, ktoré na preukázanie úpadku máte
  2. predbežne posúdime, aký vplyv bude na vás mať konkurzné konanie
  3. pripravíme insolvenčný návrh vrátane všetkých príloh a zaistíme podanie na súde a prípadné odstránenie vád alebo doplnenie na žiadosť súdu