Právne služby>Návrh na vydanie neodkladného opatrenia>

Návrh na vydanie neodkladného opatrenia

Od 230,00 
Máte spory o výživné, o výchovu detí, alebo ste obeťou domáceho násilia a potrebujete situáciu riešiť ihneď.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné informácie a posúdime šancu na úspech návrhou na vydanie predbežného opatrenia
  2. vysvetlíme vám možné riziká a úskalia spojené s podaním návrhu
  3. spíšeme návrh na vydanie predbežného opatrenia na mieru a podanie na súd