Právne služby>Návrh na vklad do katastra nehnuteľností>

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Od 100,00 
Máte už hotovú kúpnu zmluvu a potrebujete úspešne nadobudnúť vlastnícke právo k domu, bytu či inej nehnuteľnosti.
Od 100,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si vaše dokumenty k nehnuteľnosti
  2. spíšeme návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  3. vysvetlíme vám, čo a prečo v návrhu je, a ako máte ďalej postupovať