Právne služby>Návrh na určenie otcovstva alebo zapretie otcovstva či popření otcovství>

Návrh na určenie otcovstva alebo zapretie otcovstva či popření otcovství

Od 220,00 
Chcete požiadať o určenie otcovstva alebo naopak podať žalobu na zapretie otcovstva.
Od 220,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s Vami, aké podmienky musia byť splnené pre určenie alebo popretie otcovstva
  2. po zoznámení sa s vaším prípadom pripravíme návrh na zapretie či určenie otcovstva
  3. návrh zašleme súdu a zastúpime vás pri prvom súdnom pojednávaní