Právne služby>Návrh na úpravu výživného>

Návrh na úpravu výživného

Od 220,00 
Stanovené výživné prestáva stačiť na pokrytie základných potrieb detí alebo naopak, nie ste schopný výživné v tejto výške platiť.
Od 220,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s Vami, aké podmienky musia byť splnené pre zmenu výšky výživného
  2. preberieme majetkové pomery oboch rodičov a potreby detí
  3. pripravíme návrh na zvýšenie výživného, ktorý to bude reflektovať
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v návrhu je, a ako máte ďalej postupovať