Právne služby>Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania>

Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania

Od 230,00 
Žili ste doteraz riadny život a nechcete byť právoplatne odsúdený a mať záznam v registri trestov.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si váš trestný spis
  2. navrhneme, aké kroky by bolo vhodné urobiť na to, aby boli splnené podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania
  3. spíšeme návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania so správnou právnou argumentáciou
  4. návrh zašleme orgánu činnom v trestnom konaní