Právne služby>Nájomná zmluva bytu, domu či garáži>

Nájomná zmluva bytu, domu či garáži

Od 300,00 
Prenajímate byt, dom, auto alebo inú vec.
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme všetky podklady a skonzultujeme s vami vaše predstavy ohľadom nájmu
  2. zostavíme zmluvu, ktorá ich bude reflektovať, alebo spíšeme dodatok k tej existujúcej
  3. ak ste dostali nájomnú zmluvu od prenajímateľa alebo realitnej kancelárie, starostlivo ju zrevidujeme
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nájomnej zmluve je, a ako s ňou máte naložiť