Právne služby>Kúpa a predaj nehnuteľností>

Kúpa a predaj nehnuteľností

Od 550,00 
Pokud prodáváte nebo kupujete dům, byt, pozemek či jinou nemovitost.
Od 550,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžádáme si od vás potřebné dokumenty a informace k nemovitosti a pečlivě vše prostudujeme
  2. právně prověříme nemovitost v katastru nemovitostí
  3. sepíšeme kupní smlouvu na nemovitost na míru nebo zrevidujeme tu, co jste dostali k podpisu
  4. zajistíme advokátní úschovu kupní ceny nebo zrevidujeme smlouvu o úschově
  5. zkontrolujeme zástavní a úvěrovou smlouvu
  6. vyřešíme zástavní práva a věcná břemena
  7. postaráme se o zápisy do katastru nemovitostí
  8. sestavíme nebo zkontrolujeme předávací protokol
  9. po splnění všech podmínek vyplatíme kupní cenu z úschovy

Koupě nemovitosti a převod vlastnického práva

Nabýt nemovitost lze hned několika způsoby. Ať už se jedná o darovací, nebo kupní smlouvu, jakož i smlouvy, kterými se vlastnická práva k nemovitostem mění, nebo ruší, je vždy zapotřebí písemné formy.

V případě koupě tedy musí dojít k sepsání kupní smlouvy. Nemovitost musí být ve smlouvě řádně specifikována. Jestliže pak není ve smlouvě blíže popsáno, co vše se prodává, platí, že předmětem kupní smlouvy je vše, co je pevně spojeno s pozemkem. Uzavřením smlouvy to ale nekončí. Ze zákona je nutné tento převod zapsat do katastru nemovitostí, aby mohla kupní smlouva vyvolat náležité účinky.

Zápis se provádí vkladem. Budete potřebovat tzv. vkladovou listinu, tedy titul, na základě něhož katastr vklad provede. Touto listinou může být kupní nebo darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy nebo kupříkladu i soudní rozhodnutí.

Teprve okamžik zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, který je veřejným seznamem a v němž se každý může seznámit s tím, kdo je vlastníkem které nemovitosti, vyvolá účinky převodu tohoto práva (resp. katastrální úřad přepíše vlastníka u nemovitosti zpětně k okamžiku, kdy návrh na vklad na katastrální úřad došel).

Praktický příklad:

Pan Podhorský se rozhodl koupit dům se zahradou, kam se s rodinou přestěhuje. Nechal si sepsat kupní smlouvu. Obě strany se se smlouvou seznámily a následně ji podepsaly. Podpisy nechal pan Podhorský ověřit, aby mohla kupní smlouva sloužit jako vkladová listina. Smlouva byla platně uzavřená, ovšem nevyvolala žádné účinky. Pan Podhorský podal návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že vkladu nebránila žádná jiná okolnost, katastr nemovitostí jej uznal a vlastnické právo přepsal. Okamžikem zápisu nastaly účinky převodu vlastnického práva.