Právne služby>Dohoda o vykonaní práce>

Dohoda o vykonaní práce

Od 150,00 
Ak plánujete brigádu krátkodobejšieho charakteru.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. ujasníme si danú pracovnú pozíciu a jej špecifiká
  2. oznámite nám ďalšie informácie ako sú pracovné pomôcky, ktoré zamestnancovi pridelíte, ako bude zamestnancovi prideľovaná práca a ako bude nastavené odmeňovanie
  3. spíšeme dohodu o pracovnej činnosti alebo navrhneme potrebné zmeny v tej, čo už máte
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a ako ju používať